PRISER & BILJETTBOKNING

Covid-19 

Inför vinterns teaterspel har Teaterföreningen Sigurd vidtagit försiktighetsåtgärder i rådande
covid-19 pandemi. Vid samtliga föreställningar kommer vi att:
- Följa folkhälsomyndighetens och ATR's riskbedömningar och rekommendationer. 

Medlemskap 

Medlemskap Barn

 Barn upp till 15 år.

150 kr

Medlemskap Ungdom

Från 15 år till 21 år.

250 kr

Medlemskap Vuxen

Från 21 år.

300 kr

Stödmedlem

Stödmedlem innebär fri tillgång till studiecirklar och evenemang.

150 kr