PRISER & BILJETTBOKNING

Premiär för Gjukungars Guld sommaren 2022!

Se Gjukungars Guld
Mer info under våren 2022


Vi har insläpp för publik 1h innan föreställning för att undvika trängsel.
Medlemskap 

Medlemskap Barn

Barn upp till 15 år.

150 kr

Medlemskap Ungdom

Från 15 år till 21 år.

250 kr

Medlemskap Vuxen

Från 21 år.

300 kr

Stödmedlem

Stödmedlem innebär fri tillgång till studiecirklar och evenemang.

150 kr